24-04-2024

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Victoria” w Krakowie w dniu 25.05.2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 25 maja (sobota) 2024 r.  godz. 9:00 w hali sportowo – widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie. Zawiadomienie wraz z  porządkiem obrad znajduje się w zakładce strefa dla mieszkańca – Walne Zgromadzenie.