12-05-2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Victoria” w Krakowie w dniu 03.06.2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 03 czerwca (sobota) 2023 r.  godz. 9:00 w hali sportowo – widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.Zawiadomienie wraz z  porządkiem obrad znajduje się w zakładce strefa dla mieszkańca – walne zgromadzenie.