27-06-2023

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Remont balkonów os. Kościuszkowskie 10 i 11 .
  2. Roboty brukarskie os. Kościuszkowskie 5 (Pawilon), os. Kościuszkowskie (plac zabaw)
  3. Roboty brukarskie os. Kościuszkowskie 11 (strona wschodnia budynku).
  4. Malowanie klatki schodowej w pawilonie handlowym os. Kościuszkowskie 5.

Informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  5. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800–1400. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 11.07.2023 r. do godz. 1400. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

01-SIWZ-Remont balkonów os. Kościuszkowskie -10 I 11.
02-SIWZ-Roboty brukarskie os. Kościuszkowskie 5 -Pawilon, Plac Zabaw.
03-SIWZ-Roboty brukarskie os. Kościuszkowskie 11 - str. wsch bud.
04-SIWZ-Malowanie klatki schodowej os. Kościuszkowskie 5 -Pawilon.