21-08-2023

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Wymiana odwodnienia liniowego przy budynku os. Kolorowe 11a.
  2. Wymiana odwodnienia liniowego przy bramach garażowych oraz montaż nowego odwodnienia wzdłuż krawężnika ulicznego przy budynku os. Albertyńskie 20.
  3. Roboty brukarskie przy budynku os. Albertyńskie 37 oraz ułożenie asfaltobetonu przy budynku os. Albertyńskie 38.
  4. Roboty brukarskie pod wiaty: śmietnikową i rowerową przy budynku os. Niepodległości 9.
  5. Remont wejść do klatek schodowych oraz remont podestów przed wejściami do klatek budynku os. Albertyńskie 30.
  6. Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej i wiaty rowerowej przy budynku os. Niepodległości 9.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ 01 Wymiana Odwodnienia Liniowego Przy Budynku Os Kolorowe 11a
SIWZ 02 Wymiana Odwodnienia Liniowego Przy Bramach Garażowych Oraz Montaż Nowego Odwodnienia Wzdłuż Krawężnika Ulicznego Przy Budynku Os Albertyńskie 20
SIWZ 03 Roboty Brukarskie Przy Budynku Os Albertyńskie 37 Oraz Ułożenie Asfaltobetonu Przy Budynku Os Albertyńskie 38
SIWZ-04b-Roboty-brukarskie-pod-wiaty-smietnikowa-i-rowerowa-przy-budynku-os -Niepodleglosci-9
SIWZ-05b-Remont-wejsc-do-klatek-schodowych-oraz-remont-podestow-przed-wejsciami-do-klatek-budynku-os -Albertynskie-30
SIWZ-06b-Wykonanie-i-montaz-wiaty-smietnikowej-i-wiaty-rowerowej-przy-budynku-os -Niepodleglosci-9

 

Dodatkowe informacje o ofertach można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), pokój nr 5 (tel. 12 648-51-83 wew. 7) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800 – 1400.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów:

Regulamin organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

 

Oferty należy składać do dnia 04.09.2023 r. do godz. 1400 w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.