24-10-2023

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2024 r.
  2. Wymiana wodomierzy centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach: os. Albertyńskie 30, 37, os. Niepodległości 5 (kl. VI – VII), 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, os. Spółdzielcze 16.
  3. Montaż szlabanów: os. Albertyńskie 17, 18, 19, 37, 38.
  4. Wymiana poziomów kanalizacyjnych os. Kościuszkowskie 6 kl. VI.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ 01 - Kompleksowe Ubezpieczenie Majątku Trwałego Oraz Odpowiedzialności Cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2024 r.
SIWZ 02 - Wymiana Wodomierzy Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej w budynkach os. Albertyńskie 30, 37, os. Niepodległości 5 (kl. VI – VII), 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, os. Spółdzielcze 16
SIWZ 03 - Montaż Szlabanów os. Albertyńskie 17, 18, 19, 37, 38
SIWZ 04 - Wymiana Poziomów Kanalizacyjnych os. Kościuszkowskie 6 Kl. VI

 

Dodatkowe informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów:

Regulamin organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi