02-11-2023

Komunikacja elektroniczna (SMS, e-mail)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. planuje uruchomienie dwóch nowych, niezależnych kanałów komunikacji:

  • usługę przesyłania przez Spółdzielnię powiadomień SMS na podany numer telefonu komórkowego,
  • usługę przesyłania przez Spółdzielnię wszelkiej korespondencji na podany adres e-mail (np. zawiadomień o zmianie wysokości opłat, zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, odpowiedzi na wnioski itd.).

Powyższe usługi będą bezpłatne oraz pomogą szybciej przekazywać informacje, a także pozwolą ograniczyć zużycie papieru i obniżyć rosnące koszty materiałów eksploatacyjnych (papieru, drukowania, wysyłki).

 

Jak skorzystać?

Zachęcamy do wypełnienia oświadczenia, podając numer telefonu komórkowego i adres e-mail (lub jeden z nich – na przykład tylko nr telefonu komórkowego).

 

Kto wypełnia?

Wypełnia osoba, która otrzymuje od Spółdzielni zawiadomienia o zmianie wysokości opłat.

W przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości (np. małżonków), w zależności od preferencji możliwe jest podanie tego samego (wspólnego) adresu e-mail lub różnych adresów e-mail.

 

Prosimy o przekazanie wypełnionego oświadczenia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”,
31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 5:

  • osobiście lub
  • do skrzynki podawczej przed wejściem lub
  • pocztą.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komunikację drogą elektroniczną