21-11-2023

Przetarg dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego os. Albertyńskie 34/59

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.), § 31 ust.4 Statutu S.M. „Victoria” oraz Regulamin organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” ogłasza

przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o adresie: Kraków, os. Albertyńskie 34/59

 • powierzchnia użytkowa mieszkania 35,50 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ), IV p., do lokalu przynależy piwnica,
 • cena wywoławcza: 340 000,00 zł
 • minimalna kwota postąpienia: 3 400,00 zł
 • wadium: 17 000,00 zł
 • wskaźniki określone w świadectwie charakterystyki energet.: EU=64,3kWh/(m2-rok); EK=99,4 kWh/(m2-rok); EP=83,4 kWh/(m2-rok); Eco2=0,04 tCO2/(m2-rok); Uoze=0,00%

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. w biurze Spółdzielni: Kraków, os. Kościuszkowskie 5
o godz. 10:00.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ww. wadium.
 • Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godziny 13:00 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 13.12.2023 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271 – nie później niż na 2 dni przed dniem przetargu tj. do 12.12.2023 r.
 • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni m.in. w przypadku gdy licytant, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
 • Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu.
 • Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe ponosi osoba, na rzecz której zostanie przeniesiona własność lokalu.
 • Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria”, dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 • Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 30.11.2023 r. w godz. 16:00 – 16:30 oraz w dniu 04.12.2023 r. w godz. 10:00 – 10:30.

Dodatkowe informacje – tel. 12 648-51-83 wew. 5.