Segregacja śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”  informuje, że  zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR LXXXIII/2354/22  z dnia 27.04.2022 r. zmienia się od dnia 01.07.2022 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00  zł na osobę.

Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „Karty Dużej Rodziny”. Warunkiem skorzystania z w/w obniżonej opłaty jest dostarczenie – wrzucenie do skrzynki pocztowej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii „Karty Dużej Rodziny” lub przesłanie scanu karty na adres: e – mail: sekretariat@smvictoria.pl.

Upust będzie naliczony od 1 pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i nietypowych w 2022 r.
Konsultacje Społeczne dotyczące planowanych zmian w zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Instrukcja prawidłowej segregacji odpadów komunalnych