Author: www

Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” była jedną z największych spółdzielni na terenie miasta Krakowa i jedną z większych w Polsce.

W 1990 roku w wyniku podziału powstały spółdzielnie: Victoria, Bieńczyce, Jutrzenka, Mistrzejowice, Mistrzejowice – Północ oraz pozostała część S.M. Hutnik. Podział ten, był następstwem zmian ustrojowych w Polsce, które nastąpiły po 1989 r., a które miały na celu zwiększenie aktywności i samodecydowania o własnych sprawach właścicieli budynków, nieruchomości, czy też osiedla, bezpośrednio przez członków spółdzielni.

Z okazji 25 – lecia  samodzielnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”  w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Teatrze Ludowym,  Kraków  Nowa Huta odbył się uroczysty Jubileusz. W uroczystości tej udział wzięli Przedstawiciele: Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydent Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa,  Związków  Rewizyjnych, Zarządów  Dzielnic  VI i VIII Nowej – Huty, Prezesi Spółdzielni sąsiadujących, Partnerzy Wydarzeń – Współorganizatorzy oraz działacze społeczni Naszej Spółdzielni w tym : Przedstawiciele Rad Osiedli, Rady Nadzorczej  obecnej i poprzednich kadencji, byli członkowie Zarządu, byli i obecni pracownicy.  Na uroczystości zostały wręczone odznaki: „Za Zasługi dla Spółdzielczości” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz „Honoris Gratia” jak również wręczono Dyplomy Uznania dla najdłużej pracujących pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”. Uroczystość uświetnił koncert trzech tenorów: Leszek Świdziński, Jan Zakrzewski, Witold Wrona z  Orkiestrą Straussowską  „Obligato” pod dyr. Jerzego Sobeńko.  Bez udziału i wsparcia finansowego Partnerów Wydarzeń, Współorganizatorów  i Sponsorów z którymi Spółdzielnia współpracuje nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć w tym wymiarze. A byli to:

sponsor

Zakład Remontowo – Ślusarski – Pyzik Krzysztof ● Zakład Kominiarski – Sietner Andrzej ● Zakład Instalacyjno – Remontowy „Montaż”  w Krakowie ● Zakład Instalacyjno – budowlany „Hołda” w Krakowie ● Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Krakowie ● Firma „Atest Bud” Sp. Jawna ● Usługi Instalacyjne – Kozera Włodzimierz ● Firma Handlowo – Usługowa YANNKO ● Firma ATEST s.c. ● Spółdzielnia Rzemieślnicza PROBUD w Proszowicach ● Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” – os. Willowe w Krakowie ● Firma „Instal – Bud” ● Firma GB – SYSTEM Monika Gołębska  ● Zakład Usługowy Ogólnobudowlany – Aleksander Stec ● Zakład Budowlany KAMBUD ● Polmedical Sp z o.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” gratuluje wszystkim odznaczonym i dziękuje Partnerom Wydarzenia – Współorganizatorom i wszystkim przybyłym Gościom za udział i wsparcie w organizacji uroczystości.

Program ciepłej wody użytkowej

Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC w SM „Victoria”.

Zarząd przystąpił do realizacji uchwały nr 9/2015 z dnia 20.06.2015 r Walnego Zgromadzenia, a dotyczącej sukcesywnego wdrażania c.c.w.u. w zasobach mieszkalnych SM „Victoria” i zasad finansowania wykonania instalacji c.c.w.u. W nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 listopada 2015 r. Umowy o współpracy pomiędzy SM „Victoria”, a EDF Polska S.A. i MPEC S.A. w zakresie kompleksowego wdrażania programu c.w.u w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na lata 2016 – 2022; Zarząd uprzejmie informuje, że planowana na 2016 rok realizacja c.w.u. w budynkach :
–  os. Albertyńskie 21
–  os. Albertyńskie 13
–  os. Albertyńskie 14
–  os. Albertyńskie 15
–  os. Niepodległości 5 kl. I-II
–  os. Niepodległości 5 kl. III-V
–  os. Niepodległości 5 kl. VIII-IX
powinna przynieść dofinansowanie ze strony EDF Polska S.A. w łącznej kwocie 269 550,00, a MPEC S.A. dostarczy i zamontuje zmodernizowane węzły ciepłownicze dwufunkcyjne na łączną wartość 363 000,00. Łącznie EDF i MPEC  zainwestuje w SM „ Victoria” w realizację programu c.w.u. kwotę 632 550, 00.

Prezentacja EDF - Zrównoważony rozwój a Program ciepłej wody użytkowej
Prezentacja MPEC - rozwój programu CWU w Krakowie.
Prezentacja SM Victoria - program centralnej ciepłej wody użytkowej

LABIRYNT – BABY JAGI

Mieszkańcy osiedla Niepodległości chcą stworzyć labirynt z krzewów z domkiem Baby Jagi. Fundusze na realizację projektu Labirynt możemy uzyskać z Fundacji Aviva.
Każdy może oddać jeden głos podając swojego maila. Z jednego komputera można wysłać tylko 10 głosów.

Continue reading

Komunikat dla mieszkańców

Spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  ” Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka ” odbędzie się  12.05.2015 r/ wtorek /o godz 18.00 w szkole Podstawowej nr 104 os. Wysokie 7 w Krakowie.
Continue reading

Konkurs – Podwórko ” NIVEA” – Plac Zabaw

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że z inicjatywy Rady Dzielnicy XVI – Bieńczyce zgłoszono Spółdzielnię do udziału w konkursie pod nazwą „Podwórko NIVEA”. Nagrodą
w  konkursie jest wybudowanie placu zabaw na 40 wybranych przez internautów lokalizacjach.

Continue reading