Author: Ilona Sikora

21.06.2019 r. – Spółdzielnia nieczynna

Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje, że w dniu  21 czerwca 2019 r.(piątek) Biura i Warsztaty Spółdzielni – będą nieczynne zamiennie za dzień 08.06.2019 r.(sobota)

(w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA”).

Wszelkie awarie w dniu 21.06.2019 r. należy zgłaszać telefonicznie firmie „KRAKOPOL” POGOTOWIE TECHNICZNE :603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90.       

 

  

Kasa Spółdzielni.

W kasie Spółdzielni jest możliwość  opłat wszystkich rachunków. Zapraszamy do naszej kasy.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Victoria” w dniu 08.06.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 08 czerwca (sobota) 2019 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo – widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.