Aktualności

INFORMACJA – dotyczy os. Kolorowe 4, 6, 8, 9, 11A, 43, 44, 45 i os. Spółdzielcze 12, 13,16

Z uwagi na fakt, iż Państwa budynek widnieje w gminnej ewidencji  zabytków istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wpłat dokonanych w roku 2022 na fundusz remontowy przez współwłaścicieli tj. właścicieli lokali wyodrębnionych – tytułem ulgi na zabytki – w indywidualnym rozliczeniu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych.

Podstawową formą udokumentowania wpłat będzie zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową VICTORIA na podstawie złożonego przez Państwa wniosku /do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce DRUKI lub w siedzibie – os. Kościuszkowskie 5.

APEL DO MIESZKAŃCÓW BUDYNKU

 Spółdzielnia jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego klatki schodowej, ale to lokatorzy powinni dbać o porządek i traktować to miejsce jak swój własny przedpokój. Każdy, kto wchodzi do budynku mieszkalnego, najpierw przechodzi przez klatkę schodową. Jej stan świadczy nie tylko o zarządcy, ale też o samych mieszkańcach.

Continue reading

6 podwyżka opłat MPEC- u za energię cieplną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,VICTORIA’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych.

Continue reading

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

Szanowni Państwo,
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”
Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego

W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości.

Continue reading

APEL DO MIESZKAŃCÓW – OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

Policja ostrzega szczególnie osoby starsze przed oszustami, którzy tak zwanymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta” dokonują próby oszustwa. Przestępcy kontaktują się telefonicznie  podając się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę lub innego członka rodziny i proszą o przygotowanie pieniędzy ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli. W takich sytuacjach Policja prosi o  kontakt dzwoniąc na numer alarmowy nr 112 lub bezpośrednio do:

– Komisariatu Policji VII tel. kont. 47 83 52 911 – os.Albertyńskie, Niepodległości, Kościuszkowskie 

– Komisariatu Policji VIII tel. kont 47 83 52 910 – os. Kolorowe i Spółdzielcze Continue reading