Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

Szanowni Państwo,
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”
Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego

W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości.

Continue reading

APEL DO MIESZKAŃCÓW – OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

Policja ostrzega szczególnie osoby starsze przed oszustami, którzy tak zwanymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta” dokonują próby oszustwa. Przestępcy kontaktują się telefonicznie  podając się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę lub innego członka rodziny i proszą o przygotowanie pieniędzy ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli. W takich sytuacjach Policja prosi o  kontakt dzwoniąc na numer alarmowy nr 112 lub bezpośrednio do:

– Komisariatu Policji VII tel. kont. 47 83 52 911 – os.Albertyńskie, Niepodległości, Kościuszkowskie 

– Komisariatu Policji VIII tel. kont 47 83 52 910 – os. Kolorowe i Spółdzielcze Continue reading

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

Zarząd Spółdzielni w związku z pogorszeniem prognoz pogody na najbliższe dni – spadkiem temperatur zarówno w nocy jak i w ciągu dnia informuje, że wystąpił do MPEC o uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i  rozpoczęcie dostaw ciepła do budynków, które nastąpi począwszy od dnia 20.09.2022 r.  Instalacje c.o. będą włączane  przez MPEC z udziałem pracowników GKR. Pełny rozruch instalacji powinien nastąpić w terminie do 48 godzin. Ewentualne zauważone nieprawidłowości w pracy instalacji c.o. prosimy zgłaszać do GKR tel. 12 648-67-73.

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023. Oferty prosimy składać w terminie do 22.09.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 648-51-83 lub e-mail: smvictoria@smvictoria.pl

Informacja w sprawie paczkomatów w zasobach Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie uprzejmie informuje, iż dzięki podjętym działaniom polegającym na posadowieniu w zasobach kolejnych paczkomatów firm mi.in Allegro, InPost, DPD będzie generować dodatkowe przychody dla nieruchomości oraz dla mienia Spółdzielni, czyli wszystkich członków, które mają realny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub zwiększenie przychodów na Funduszu Remontowym.

Continue reading

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zarząd Spółdzielni informuje, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożył do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw obejmujące wszystkie budynki (lokale) pozostające w zasobach Spółdzielni. Dla budynków wielorodzinnych w/w deklaracje składa zarządca (Spółdzielnia) – deklaracje nie składają indywidualnie właściciele – dysponenci lokali.    

 

Informacja dla Mieszkańców os. Kolorowego i Spółdzielczego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zaprasza członków (mieszkańców) Spółdzielni z osiedla Kolorowego i Spółdzielczego na spotkanie informacyjne w sprawie omówienia m.in. przebiegu realizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w ramach programu „Ciepła woda użytkowa dla Krakowa”.

Spotkanie z udziałem Zarządu oraz zaproszonych gości (m.in. projektanta i kierownika robót) odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29 w Krakowie.