Aktualności

 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Kierownika ds. Technicznych Spółdzielni.

   2 czerwca 2023  

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Kierownika ds. Technicznych Spółdzielni. (więcej…)

 • Spółdzielnia nieczynna – 09.06.2023 r.

   1 czerwca 2023  

  W związku z Walnym Zgromadzeniem Członków SM „Victoria” planowanym w dniu 03.06.2023r. (sobota - dzień wolny od pracy) informujemy, iż dzień 03.06.2023r. (sobota) będzie zwykłym dniem pracy, w zamian za dzień 09.06.2023r. (piątek) który będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w dniu 09.06.2023r. będzie nieczynna. W przypadku awarii w dniu 09.06.2023r. prosimy kontaktować się z Pogotowiem Awaryjnym KRAKOPOL tel. (012) 640-21-90, tel. kom. 603-286-333. W dniu 03.06.2023r. w godzinach od 700 do 1500 awarie proszę zgłaszać do GKR, a po godzinie 1500 do Pogotowia Awaryjnego Krakopol.

 • Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

   24 maja 2023  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 23.05.2023 r. został zakończony sezon grzewczy 2022/2023  w zasobach Spółdzielni.

 • Zmiana godzin pracy Spółdzielni od dnia 08.05.2023 r.

   27 kwietnia 2023  

  Zarząd informuje, że od dnia 08.05.2023 r. zmienione zostają godziny pracy Spółdzielni zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej S.M. w zakładce godziny pracy.  

 • 02.05.2023 r. – Spółdzielnia nieczynna

   26 kwietnia 2023  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 02.05.2023 r. Spółdzielnia będzie nieczynna. W przypadku awarii prosimy kontaktować się z Pogotowiem Awaryjnym KRAKOPOL tel. (012) 640-21-90, tel. kom. 603-286-333.

 • INFORMACJA – dotyczy os. Kolorowe 4, 6, 8, 9, 11A, 43, 44, 45 i os. Spółdzielcze 12, 13,16

   3 lutego 2023  

  Z uwagi na fakt, iż Państwa budynek widnieje w gminnej ewidencji  zabytków istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wpłat dokonanych w roku 2022 na fundusz remontowy przez współwłaścicieli tj. właścicieli lokali wyodrębnionych - tytułem ulgi na zabytki - w indywidualnym rozliczeniu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych. Podstawową formą udokumentowania wpłat będzie zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową VICTORIA na podstawie złożonego przez Państwa wniosku /do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce DRUKI lub w siedzibie – os. Kościuszkowskie 5.

 • Praca dla inspektora ds. sanitarnych

   9 stycznia 2023  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę: Inspektora ds. sanitarnych (więcej…)

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW BUDYNKU

   10 listopada 2022  

   Spółdzielnia jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego klatki schodowej, ale to lokatorzy powinni dbać o porządek i traktować to miejsce jak swój własny przedpokój. Każdy, kto wchodzi do budynku mieszkalnego, najpierw przechodzi przez klatkę schodową. Jej stan świadczy nie tylko o zarządcy, ale też o samych mieszkańcach. (więcej…)

 • TAK/NIE –  Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach

   4 listopada 2022  

  Zarząd Spółdzielni zachęca wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wprowadzenia na terenie Krakowa zakazu detalicznej sprzedaży  alkoholu w nocy. (więcej…)

 • 6 podwyżka opłat MPEC- u za energię cieplną.

   20 października 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,VICTORIA’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych. (więcej…)

 • Praca dla firm z usługą sprzątania terenów zewnetrzynych i nieruchomości budynkowych.

   10 października 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 poszukuje firmy sprzątającej: (więcej…)

 • Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2023 rok.

   27 września 2022  

  Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 (więcej…)

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

   23 września 2022  

  Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości. (więcej…)

 • Zasady oszczędnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania

   22 września 2022  

  Przypominamy  Państwu podstawowe zasady oszczędnego korzystania z energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania: (więcej…)

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW – OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

   21 września 2022  

  Policja ostrzega szczególnie osoby starsze przed oszustami, którzy tak zwanymi metodami "na wnuczka" i "na policjanta" dokonują próby oszustwa. Przestępcy kontaktują się telefonicznie  podając się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę lub innego członka rodziny i proszą o przygotowanie pieniędzy ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli. W takich sytuacjach Policja prosi o  kontakt dzwoniąc na numer alarmowy nr 112 lub bezpośrednio do: - Komisariatu Policji VII tel. kont. 47 83 52 911 - os.Albertyńskie, Niepodległości, Kościuszkowskie  - Komisariatu Policji VIII tel. kont 47 83 52 910 - os. Kolorowe i Spółdzielcze (więcej…)

 • Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

   19 września 2022  

  Zarząd Spółdzielni w związku z pogorszeniem prognoz pogody na najbliższe dni – spadkiem temperatur zarówno w nocy jak i w ciągu dnia informuje, że wystąpił do MPEC o uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i  rozpoczęcie dostaw ciepła do budynków, które nastąpi począwszy od dnia 20.09.2022 r.  Instalacje c.o. będą włączane  przez MPEC z udziałem pracowników GKR. Pełny rozruch instalacji powinien nastąpić w terminie do 48 godzin. Ewentualne zauważone nieprawidłowości w pracy instalacji c.o. prosimy zgłaszać do GKR tel. 12 648-67-73.  

 • Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023.

   1 września 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023. Oferty prosimy składać w terminie do 22.09.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 648-51-83 lub e-mail: smvictoria@smvictoria.pl

 • Informacja w sprawie paczkomatów w zasobach Spółdzielni.

   7 lipca 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie uprzejmie informuje, iż dzięki podjętym działaniom polegającym na posadowieniu w zasobach kolejnych paczkomatów firm mi.in Allegro, InPost, DPD będzie generować dodatkowe przychody dla nieruchomości oraz dla mienia Spółdzielni, czyli wszystkich członków, które mają realny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub zwiększenie przychodów na Funduszu Remontowym. (więcej…)

 • Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

   27 czerwca 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożył do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw obejmujące wszystkie budynki (lokale) pozostające w zasobach Spółdzielni. Dla budynków wielorodzinnych w/w deklaracje składa zarządca (Spółdzielnia) – deklaracje nie składają indywidualnie właściciele – dysponenci lokali.      

 • Informacja dla Mieszkańców os. Kolorowego i Spółdzielczego

   1 czerwca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zaprasza członków (mieszkańców) Spółdzielni z osiedla Kolorowego i Spółdzielczego na spotkanie informacyjne w sprawie omówienia m.in. przebiegu realizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w ramach programu „Ciepła woda użytkowa dla Krakowa”. Spotkanie z udziałem Zarządu oraz zaproszonych gości (m.in. projektanta i kierownika robót) odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29 w Krakowie.                                                         

 • Nowe stawki za wywóz śmieci od 1 lipca 2022 r.

   13 maja 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że na ostatniej sesji kwietniowej radni miasta Krakowa przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Opłata za wywóz odpadów segregowanych będzie wynosiła 27 zł za każdą osobę ( dotychczas 23 zł) dla nieruchomości mieszkalnych, a za odpady niesegregowane opłata wyniesie 54 zł od każdej osoby.

 • Przyjmowanie stron – dyżury Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

   10 maja 2022  

  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną kraju od dnia 16.05.2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd wznawiają  pełnienie dyżurów, a Pracownicy  przyjmowanie stron w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowe informacje w zakładce - Godziny pracy.

 • Apel do Mieszkańców zasobów SM „VICTORIA” w sprawie segregacji odpadów komunalnych!!!

   2 maja 2022  

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy zasobów  SM „VICTORIA” Zarząd SM „Victoria” zwraca się z prośbą o dokonywanie właściwej segregacji poprzez wrzucanie odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz minimalizowanie objętości np. butelek pet, opakowań wielomateriałowych poprzez zgniatanie oraz rozkładanie pudeł kartonowych, itp. W ostatnich dniach przeprowadzona kontrola przez MPO i Straż Miejską w naszej Spółdzielni, wykazała nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie segregowania odpadów. Zwracamy się zatem z apelem do Państwa o zastosowanie się do powyższej prośby, gdyż w przypadku rekontroli potwierdzającej w dalszym ciągu brak selektywnej segregacji, będziecie Państwo obciążeni wyższymi kosztami za wywóz odpadów komunalnych. Za stosowanie się do powyższych uwag serdecznie dziękujemy.

 • INFORMACJA O BUDOWIE WIAT ŚMIETNIKOWYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

   8 kwietnia 2022  

  Zarząd informuje, że montaż altan śmietnikowych wynika z przyjętego w Spółdzielni selektywnego sposobu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwałami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa. Przyjęcie metody polegającej na segregacji odpadów wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców, które następnie odprowadzane są przez Spółdzielnię do Gminy. Realizacji tego celu służą właśnie powstające na terenie osiedli altany śmietnikowe funkcjonujące już w zasobach naszej Spółdzielni w 6 z 11 budynków wysokich. Dzięki temu segregacja odpadów jest sprawniejsza, bardziej przejrzysta i zapewniająca utrzymanie właściwych warunków sanitarnych. (więcej…)

 • Informacja o kolejnej podwyżce opłat za energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w Krakowie.

   8 kwietnia 2022  

  W 2022 roku opłata stała z zamówioną moc cieplną ( MW) oraz opłata zmienna – cena ciepła (GJ) była już podniesiona od 01.01.2022 r. i od 01.03.2022 r.

 • Sala posiedzeń do wynajęcia.

   9 października 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 posiada w pawilonie handlowym (I piętro) do wynajęcia salę posiedzeń o pow. 60 m², wyposażoną w projektor multimedialny oraz możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.