Aktualności

 • Przetarg ofertowy nieograniczony – Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2022 rok.

   1 grudnia 2021  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:  Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2022 rok. Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.      

 • Kasa Spółdzielni nieczynna w dniu 12.11.2021 r.

   10 listopada 2021  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „VICTORIA” informuje, ze  w dniu  12 listopada 2021 r.- (piątek)  Kasa Spółdzielni będzie  nieczynna.  

 • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni.

   9 listopada 2021  

  Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - Kierownika Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU - KIEROWNIKA SPÓŁDZIELNI. (więcej…)

 • Oferta pracy na stanowisko administratora.

   21 października 2021  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” zatrudni na stanowisko:ADMINISTRATORA BUDYNKÓW (więcej…)

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 r.

   9 września 2021  

  Akcja spisowa w ramach Narodowego Spisu Powszechnego trwa do 30 września.  Aktualne informacje na temat prowadzonych w Gminie Miejskiej Kraków akcji spisowych znajdziecie Państwo : https://www.bip.krakow.pl/?news_id+143666 ,  https://www.bip.krakow.pl/aktualnosci/251646,komunikat,wakacyjna_akcja_spisowa_.html?_ga+2.20741452.159217807.1629704776-10470787

 • Kondolencje

   28 lipca 2021  

  Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Zdzisława Pawińskiego wieloletniego działacza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny składają : Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Osiedli i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.    

 • Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w 2021 roku.

   25 czerwca 2021  

  Szanowni Państwo Zarząd S.M. „Victoria” działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, biorąc pod uwagę art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii, postanawia w świetle ww. przepisów nie zwoływać Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku do czasu ewentualnej zmiany ww. przepisów, bądź odwołania stanu epidemii na terenie kraju. W/w przepisy prawa nie zezwalają na organizację Walnego Zgromadzenia. O terminie ewentualnego zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zostaniecie Państwo powiadomieni zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami.  

 • KASA NIECZYNNA – 04.06.2021r.

   2 czerwca 2021  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M.„ VICTORIA ”informuje, że w dniu  04 czerwca 2021 r.(piątek) z przyczyn technicznych Kasa Spółdzielni - nieczynna  za utrudnienia przepraszamy.  Zarząd S.M. „Victoria”

 • Kondolencje

   17 marca 2021  

  Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Tadeusza Chrzana wieloletniego działacza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny składają: Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Osiedli i Pracownicy  Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.              

 • Informacja w sprawie wprowadzenia „podatku od deszczu”

   18 stycznia 2021  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania wód atmosferycznych tzw. ”podatek od deszczu”. Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym oraz informacjami dodatkowymi w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są na miejskiej stronie www.obywatelski.krakow.pl. Opłata dotyczy również Spółdzielni, Wg wstępnych szacunków miesięczny koszt pobierany z tego tytułu od właścicieli mieszkań przez Spółdzielnię wyniesie dodatkowo 23 gr./m2/miesięcznie – dla mieszkania o pow. 40 m² oznacza to roczny koszt w wysokości 110,40 zł. Zgodnie z projektem opłata obowiązywałaby już od lipca 2021 r. Biorąc to po uwagę, Spółdzielnia zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach, które będą się odbywać do 29 stycznia 2021 r.  

 • GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VICTORIA” Kraków, os. Kościuszkowskie 5

   16 grudnia 2020  

  GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VICTORIA” Kraków, os. Kościuszkowskie 5 PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00     WTOREK                    7:00 – 15:00     ŚRODA                   DZIEŃ BEZ PRZYJĘĆ STRON       CZWARTEK                7:00 – 15:00     PIĄTEK                       7:00 – 15:00   W związku z występującą epidemią koronawirusa wejście na teren Spółdzielni pojedynczo w maseczkach ochronnych !!!, poprzez naciśnięcie domofonu przy drzwiach   wejściowych do Spółdzielni. Pisma, wnioski można wrzucać do skrzynki na listy, przy drzwiach wejściowych do Spółdzielni lub przesłać drogą elektroniczną. KASA czynna: od poniedziałku – do piątku 09:00 -13:00.

 • Kondolencje

   15 grudnia 2020  

 •  1 grudnia 2020  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria"w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza:przetarg ofertowy nieograniczony na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2021 rok. (więcej…)

 • Oferta pracy na stanowisko Administratora budynków

   2 listopada 2020  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5  zatrudni na stanowisko:ADMINISTRATORA BUDYNKÓW (więcej…)

 • Informacja dla osób posiadających „Kartę Dużej Rodziny”

   19 października 2020  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”  informuje, że  zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR XLV/1197/20  z dnia 16.09.2020 r. zmienia się od dnia 01.11.2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00  zł na osobę. Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „Karty Dużej Rodziny”. Warunkiem skorzystania z w/w obniżonej opłaty jest dostarczenie – wrzucenie do skrzynki pocztowej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii „Karty Dużej Rodziny” lub przesłanie scanu karty na adres: e – mail: sekretariat@smvictoria.pl. Upust będzie naliczony od 1 pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.  

 • Oferta pracy na stanowisko kierowca, konserwator zieleni.

   3 września 2020  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni kierowcę, konserwatora zieleni (więcej…)

 • Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

   19 sierpnia 2020  

  Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) czerwcowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): „Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: „Art. 90a: W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90”. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani. Stanowisko zgodnie z w/w przepisami zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Ministerstwo Rozwoju w dniu 30 lipca 2020 r.  – wywiad:  

 • Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

   23 czerwca 2020  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty: (więcej…)

 • ZAWIADOMIENIE

   16 marca 2020  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „VICTORIA” informuje:  KASA SPÓŁDZIELNI od dnia 16 marca 2020 r.  do odwołania będzie NIECZYNNA ze względów bezpieczeństwa.  Wpłaty czynszowe prosimy dokonywać przelewem.                                         

 • ZAWIADOMIENIE

   12 marca 2020  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. Victoria informuje:od dnia 12 marca 2020 r. Spółdzielni nie będzie bezpośrednio obsługiwać interesantów w siedzibie Spółdzielni ze względów bezpieczeństwa, w związku z występującą epidemią koronawirusa. Zgłaszanie awarii, usterek oraz innych spraw telefonicznie 12 648-51-83, 12 648-67-73 lub drogą elektroniczną e - mail: smvictoria@smvictoria.pl, sekretariat@smvictoria.pl. Wnioski, pisma należy wrzucać do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych Spółdzielni.

 • Przyjdź na konsultacje w sprawie odpadów komunalnych

   14 lutego 2020  

  Szanowni Państwo ,                                                                                                                                            Urząd Miasta Krakowa - Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na dyżur konsultacyjny w siedzibie UMK  w dniu 18 lutego 2020 r. ,os. Zgody 2, pok. 505 w godzinach 14.00-17.00.

 • Godziny pracy Spółdzielni w dniu 31.12.2019 r.

   30 grudnia 2019  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „VICTORIA” informuje, że w dniu  31 grudnia 2019 r.- (wtorek) - Spółdzielnia czynna w godz. 7:00 – 15:00 Kasa Spółdzielni nieczynna.    

 • Kasa nieczynna w dniu 24.12.2019 r.

   23 grudnia 2019  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „VICTORIA” informuje, że w dniu  24 grudnia 2019 r. - (Wigilia) Spółdzielnia czynna w godz. 7:00 – 15:00 . - Kasa Spółdzielni nieczynna.    

 • Spółdzielnia zatrudni na stanowisko; monter instalacji wod.-kan.-gaz. i c.o.,

   23 grudnia 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni montera instalacji wod.-kan.-gaz. i c.o., (więcej…)

 •  26 listopada 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza: przetarg ofertowy nieograniczony na:Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2020 rok. Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.  

 • Zebranie Osiedla Kolorowego i Spółdzielczego w dniu 28.11.2019 r.

   12 listopada 2019  

  Zebranie Osiedla Kolorowego i Spółdzielczego a dniu 28.11.2019 r. (więcej…)

 • Sala posiedzeń do wynajęcia.

   9 października 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 posiada w pawilonie handlowym (I piętro) do wynajęcia salę posiedzeń o pow. 60 m², wyposażoną w projektor multimedialny oraz możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.

 • Zebranie Osiedla Niepodległości w dniu 21.10.2019 r.

   4 października 2019  

  Zebranie Osiedla Niepodległości w dniu 21.10.2019 r. (więcej…)

 • Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

   6 września 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r. Oferty prosimy złożyć w terminie do 21.10.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648-55-58

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

   23 sierpnia 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko:GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO (więcej…)

 • Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C330M wraz z osprzętem.

   19 sierpnia 2019  

  Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż ciągnika  rolniczego URSUS C330M  wraz z osprzętem (więcej…)

 • Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C330M z pługiem do odśnieżania i przyczepą jednoosiową.

   31 lipca 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” Kraków os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C330M wraz    z pługiem do odśnieżania i przyczepką jednoosiową. charakterystyka zestawu. (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

   16 lipca 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO (więcej…)

 • Spółdzielnia poszukuje firmy sprzątającej

   4 lipca 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 poszukuje firmy do sprzątania budynków i terenów zewnętrznych (więcej…)

 • 21.06.2019 r. – Spółdzielnia nieczynna

   6 czerwca 2019  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje, że w dniu  21 czerwca 2019 r.(piątek) Biura i Warsztaty Spółdzielni - będą nieczynne zamiennie za dzień 08.06.2019 r.(sobota) (w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA”). Wszelkie awarie w dniu 21.06.2019 r. należy zgłaszać telefonicznie firmie „KRAKOPOL” POGOTOWIE TECHNICZNE :603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90.            

 • Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenie.

   6 czerwca 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę: (więcej…)

 • Kasa Spółdzielni.

   15 maja 2019  

  W kasie Spółdzielni jest możliwość  opłat wszystkich rachunków. Zapraszamy do naszej kasy.

 • Walne Zgromadzenie Członków SM „Victoria” w dniu 08.06.2019 r.

   10 maja 2019  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 08 czerwca (sobota) 2019 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego 28.03.2019 r.

   11 marca 2019  

  Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego 28.03.2019 r. (więcej…)

 • Sprzątanie budynków i terenów zielonych – ogłoszenie nieaktualne

   31 stycznia 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 poszukuje firmy do sprzątania budynków i terenów zewnętrznych (więcej…)

 • Zebranie osiedla Kolorowego i Spółdzielczego w dniu 07.02.2019 r.

   23 stycznia 2019  

  (więcej…)

 • 24.12.2018 r./poniedziałek – Wigilia/ – Spółdzielnia nieczynna

   3 grudnia 2018  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje: w dniu  24 grudnia 2018 r. (poniedziałek - Wigilia) Biura i Warsztaty Spółdzielni - będą nieczynne  zamiennie za dzień 08.12.2018 r. (sobota(godz. pracy 7:00-15:00) Wszelkie awarie w dniu 24.12.2018 r. należy zgłaszać telefonicznie firmie „KRAKOPOL” POGOTOWIE TECHNICZNE : 603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90         

 • Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej SM Victoria.

   14 listopada 2018  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:  Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie w 2019 roku. (więcej…)

 • Podpiwnicza w pawilonie – do zagospodarowania

   9 listopada 2018  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zwraca się o przedstawienie możliwości i koncepcji zagospodarowania podpiwniczenia w pawilonie os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie (więcej…)

 • Zebranie Osiedla Albertyńskiego 19.11.2018 r.

   5 listopada 2018  

  Zarząd informuje o planowanym terminie Zebrania Osiedla w dniu: (więcej…)

 • 02.06.2018 r. Dzień Dziecka – piknik os. Niepodległości w Krakowie.

   31 maja 2018  

  Zarząd i  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 02.06.2018 r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. Zabawa plenerowa odbędzie się os. Niepodległości – plac zabaw między blokami 6 i 9 w godzinach od 10.00 do 15.00. W programie przewidziane są gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci. Dodatkowymi atrakcjami imprezy będą: dmuchana zjeżdżalnia, żywe maskotki,wata cukrowa gratis oraz grill.

 • RODO – Ochrona danych osobowych SM Victoria w Krakowie.

   25 maja 2018  

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy unijne tj. Rozporządzenie Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanie powszechnie jako RODO. (więcej…)

 • WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. „Victoria” w dniu 09.06.2018 r.

   17 maja 2018  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • OGŁOSZENIE – zmiany w przepisach dotyczących członkostwa spółdzielni.

   27 kwietnia 2018  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące członkostwa spółdzielni : (więcej…)

 • Oferta pracy – specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych.

   20 kwietnia 2018  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni pracownika na stanowisko: specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych. (więcej…)

 • Ściana frontowa do wydzierżawienia.

   4 kwietnia 2018  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie ściany frontowej w celu umieszczenia reklamy o pow. ok. 350 m² (więcej…)

 • Zebrania – garaże os. Dywizjonu 303

   26 lutego 2018  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”  zaprasza osoby posiadające prawo do garażu os. Dywizjonu 303 na zebranie, które odbędzie się w dniu  13 marca 2018 r. (wtorek): (więcej…)

 • Oferta pracy – sprzątanie biur i warsztatów.

   14 grudnia 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni Panią do sprzątania pomieszczeń biurowych i warsztatowych. Informacje w Sekretariacie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.            

 • Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego Spółdzielni.

   22 listopada 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie w 2018 r. (więcej…)

 • ZEBRANIA OSIEDLI 13-16.11.2017 r.

   27 października 2017  

  Zarząd informuje o planowanych terminach Zebrań osiedli: (więcej…)

 • Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

   28 września 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Oferty należy złożyć w terminie do 20.10.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648 55 58.        

 • Okres grzewczy 2017/2018 – rozpoczęty w SM Victoria.

   20 września 2017  

  Spółdzielnia   informuje  mieszkańców , że  od  dnia  20.09.2017r  na  wniosek  Zarządu ,  MPEC  przystąpił do  sukcesywnego uruchamiania  centralnego  ogrzewania  w budynkach  Spółdzielni.  

 • Informacje dla mieszkańców SM „Victoria” dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 01.07.2016-30.06.2017 r.

   12 września 2017  

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania  w zasobach Spółdzielni Zarząd pragnie przybliżyć zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, które szczegółowo opisuje „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi, garażami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za używanie tych lokali. Rozliczenia wykonywane są dla każdej nieruchomości budynkowej oddzielnie. (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko inspektora d/s c.o., wod.kan.gaz, zaopatrzenia.

   31 sierpnia 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę: Specjalistę ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenia. (więcej…)

 • Spółdzielnia nieczynna.

   8 sierpnia 2017  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje:  w dniu  14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Biura i Warsztaty Spółdzielni - będą nieczynne  Wszelkie awarie w dniu 14.08.2017 r. należy zgłaszać telefonicznie firmie „KRAKOPOL” POGOTOWIE TECHNICZNE :   603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90         

 • Poszukujemy firmy sprzątającej.

   26 czerwca 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie: pilnie poszukuje Firmy Sprzątającej dla obiektów os. Niepodległości 16, 17 – budynki wraz terenami przyległymi. Zainteresowane Firmy prosimy o kontakt telefoniczny (12) 648 51 83, 532-630-246.

 • Konkurs na stanowisko inspektora ds. budowlanych.

   24 czerwca 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę Inspektora nadzoru ds. budowlanych. (więcej…)

 • Ściany frontowe do wydzierżawienia.

   13 czerwca 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie ścian frontowych w celu umieszczenia reklamy : (więcej…)

 • Spółdzielnia nieczynna 16.06.2017 r.

   13 czerwca 2017  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 r.(piątek) Biura i Warsztaty Spółdzielni - będą nieczynne zamiennie za dzień 10.06.2017 r.(sobota). Wszelkie awarie w dniu 16.06.2017 r. należy zgłaszać telefonicznie firmie „KRAKOPOL” POGOTOWIE TECHNICZNE : 603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90         

 • Piknik z okazji Dnia Dziecka 03.06.2017 r.

   2 czerwca 2017  

  [wpfilebase tag=file id=917 tpl=pdf /] Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 03.06.2017 r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Inspektora ds. ogólnobudowlanych.

   16 maja 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę Inspektora ds. ogólnobudowlanych (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych.

   28 lutego 2017  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora Nadzoru ds. budowlanych. Informacje nt. wymagań stawianych Kandydatom: (więcej…)

 • Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej S.M .„Victoria”.

   23 listopada 2016  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-51-83 ogłasza: przetarg ofertowy nieograniczony na - kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie w 2017 roku. (więcej…)

 • Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

   19 października 2016  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 aprasza do skaładania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r. Oferty należy złożyć w terminie do 02.11.2016 r. w sekretariacie Spółdzielni. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648 55 58.        

 • Lokal użytkowy (pawilon) os. Kościuszkowskie – do wynajęcia.

   30 września 2016  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowym. (więcej…)

 • Przetarg na sprzedaż samochodu dostawczo – osobowego.

   5 września 2016  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” Kraków os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu dostawczego służbowego. (więcej…)

 • Konkurs ofertowy na zawarcie umowy najmu garażu jednostanowiskowego.

   16 sierpnia 2016  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs ofertowy na zawarcie umowy najmu garażu jednostanowiskowego o powierzchni 17,90 m² zlokalizowanego w Zespole Garażowym nr I os.Dywizjonu 303 w Krakowie. (więcej…)

 • Informacja dla mieszkańców – 27.05.2016 r. (piątek)- KASA BĘDZIE NIECZYNNA

   24 maja 2016  

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „ VICTORIA ” informuje,  że w dniu 27 maja 2016 r.(piątek) z powodu konserwacji systemu KASA Spółdzielni będzie nieczynna za utrudnienia przepraszamy.  

 • Informacja dla mieszkańców – 24.12.2015 r. ( czwartek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

   16 grudnia 2015  

  Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” uprzejmie informuje, iż w dniu 24.12.2015 r. (czwartek – wigilia) Spółdzielnia będzie nieczynna. Wszelkie awarie należy zgłaszać na telefony  pogotowia technicznego : „KRAKOPOL” 603 – 286 – 333 lub (12) 640-21-90.                            

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

   18 listopada 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria"w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie. (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Kierownika ds. technicznych

   20 października 2015  

  Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  „VICTORIA” w Krakowie ogłoszą konkurs na stanowisko : ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH (więcej…)

 • Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

   14 października 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r. Oferty należy złożyć w terminie do 10.11.2015 r. w sekretariacie Spółdzielni. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648 55 58.  

 • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni

   8 września 2015  

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU - KIEROWNIKA SPÓŁDZIELNI (więcej…)

 • Komunikat dla mieszkańców

   18 lipca 2015  

  Szanowni Mieszkańcy, Zarząd SM „VICTORIA” informuje: w dniu 24 lipca 2015 r. (piątek) Biura i Warsztaty Spółdzielni będą nieczynne. Wszelkie awarie należy zgłaszać na telefony firm dyżurnych. POGOTOWIE TECHNICZNE :„KRAKOPOL” 603–286–333 lub (12) 640-21-90 .           

 • Oferta pracy złożona przez SM „Victoria”

   23 czerwca 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na zastępstwo ADMINISTRATORA OSIEDLI (więcej…)

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” ogłasza przetarg nieograniczony

   17 czerwca 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza II  przetarg nieograniczony – licytację na zbycie maszyn do obróbki drewna (więcej…)

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg nieograniczony

   28 maja 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na zbycie maszyn do obróbki drewna : strugarki – wyrówniarki  i  pilarki  tarczowej do drewna . (więcej…)

 • Komunikat dla mieszkańców

   11 maja 2015  

  Spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  " Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka " odbędzie się  12.05.2015 r/ wtorek /o godz 18.00 w szkole Podstawowej nr 104 os. Wysokie 7 w Krakowie. (więcej…)

 • Zarząd S.M. „Victoria” informuje o terminach Zebrań Osiedli w dniach od 13-16.04.2015

   30 marca 2015  

  Zarząd  informuje o planowanych terminach Zebrań Osiedli : (więcej…)

 • Oferta pracy złożona przez SM „Victoria”

   25 marca 2015  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "VICTORIA" poszukuje i zatrudni od zaraz pracownika na stanowisko : konserwator - zieleniarz (więcej…)

 • Zebrania właścicieli garaży w SM Victoria

   16 lutego 2015  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”  zaprasza osoby posiadające prawo do garażu os. Dywizjonu 303 na zebranie, które odbędzie się w dniu  05 marca 2015 r. (czwartek) (więcej…)

 • Zebranie Osiedla Albertyńskiego w dniu 16.12.2014 r.

   2 grudnia 2014  

  Zebranie Osiedla Albertyńskiego  odbędzie się w dniu 16.12.2014 - wtorek, o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej SM "Victoria" os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie, (więcej…)