Aktualności

 • Przetargi nieograniczone

   28 czerwca 2024  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Remont dachu os. Spółdzielcze 13 w Krakowie,

  2. Renowacja elewacji os. Kolorowe 8 w Krakowie,

  3. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przebudowy szybów windowych wraz z wykonaniem przebudowy os. Albertyńskie 21 i 30 w Krakowie,

  4. Remont dachu – wymiana pasa podrynnowego os. Kościuszkowskie 9 w Krakowie.

  (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

   21 czerwca 2024  

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu  (więcej…)

 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

   21 czerwca 2024  

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu  (więcej…)

 • Lokal użytkowy do wynajęcia na os. Niepodległości 3 w Krakowie

   3 kwietnia 2024  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5

  informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowym na os. Niepodległości 3 w Krakowie

  (więcej…)

 • Praca dla pracownika ogólnobudowlanego

   27 marca 2024  

  Zakres obowiązków:

  • wykonywanie prac murarsko-tynkarskich po usunięciu awarii,
  • wykonywanie prac związanych z remontami i naprawami budynków, gruntowne odmalowywanie ścian, poprawianie spękań czy uszczelnianie dachów
  (więcej…)

 • Zmiana godzin przyjęć stron od dn. 01.04.2024 r.

   14 marca 2024  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” informuje, że od

  1 kwietnia 2024 r.

  obowiązują następujące godziny przyjęć stron przez pracowników:

  (więcej…)

 • Lokal użytkowy do wynajęcia w budynku wielorodzinnym os. Kolorowe 11A

   26 lutego 2024  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym os. Kolorowe 11A w Krakowie (więcej…)

 • Komunikacja elektroniczna (SMS, e-mail)

   2 listopada 2023  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. planuje uruchomienie dwóch nowych, niezależnych kanałów komunikacji (więcej…)

 • Praca dla hydraulika

   1 września 2023  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Hydraulik. (więcej…)

 • OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

   1 sierpnia 2023  

  Szanowni Państwo,

  w związku z dostarczeniem do skrzynek pocztowych niektórych Członków Spółdzielni i Mieszkańców anonimowego pisma zawierającego insynuacje oraz zmanipulowane i nieprawdziwe informacje, Rada Nadzorcza stwierdza następujące fakty. (więcej…)

 • Zmiana godzin pracy Spółdzielni od dnia 08.05.2023 r.

   27 kwietnia 2023  

  Zarząd informuje, że od dnia 08.05.2023 r. zmienione zostają godziny pracy Spółdzielni zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej S.M. w zakładce godziny pracy.  

 • 02.05.2023 r. – Spółdzielnia nieczynna

   26 kwietnia 2023  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 02.05.2023 r. Spółdzielnia będzie nieczynna. W przypadku awarii prosimy kontaktować się z Pogotowiem Awaryjnym KRAKOPOL tel. (012) 640-21-90, tel. kom. 603-286-333.

 • Zebrania Osiedli SM „Victoria”

   6 kwietnia 2023  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego w Szkole Podstawowej nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie. Porządek obrad Zebrania znajduje się w zakładce Strefa dla Mieszkańca /Zebranie Osiedla/ os. Kościuszkowskie i  zostanie podany Członkom Spółdzielni do wiadomości zgodnie z § 1 ust. 4 "Regulaminu Zebrania Osiedla SM Victoria w Krakowie" .

 • INFORMACJA – dotyczy os. Kolorowe 4, 6, 8, 9, 11A, 43, 44, 45 i os. Spółdzielcze 12, 13,16

   3 lutego 2023  

  Z uwagi na fakt, iż Państwa budynek widnieje w gminnej ewidencji  zabytków istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wpłat dokonanych w roku 2022 na fundusz remontowy przez współwłaścicieli tj. właścicieli lokali wyodrębnionych - tytułem ulgi na zabytki - w indywidualnym rozliczeniu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych. Podstawową formą udokumentowania wpłat będzie zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową VICTORIA na podstawie złożonego przez Państwa wniosku /do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce DRUKI lub w siedzibie – os. Kościuszkowskie 5.

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria w dniu 04.02.2023 r.

   12 stycznia 2023  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 lutego (sobota) 2023 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • Praca dla inspektora ds. sanitarnych

   9 stycznia 2023  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę: Inspektora ds. sanitarnych (więcej…)

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW BUDYNKU

   10 listopada 2022  

   Spółdzielnia jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego klatki schodowej, ale to lokatorzy powinni dbać o porządek i traktować to miejsce jak swój własny przedpokój. Każdy, kto wchodzi do budynku mieszkalnego, najpierw przechodzi przez klatkę schodową. Jej stan świadczy nie tylko o zarządcy, ale też o samych mieszkańcach. (więcej…)

 • 6 podwyżka opłat MPEC- u za energię cieplną.

   20 października 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,VICTORIA’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych. (więcej…)

 • Praca dla firm z usługą sprzątania terenów zewnetrzynych i nieruchomości budynkowych.

   10 października 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 poszukuje firmy sprzątającej: (więcej…)

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

   23 września 2022  

  Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości. (więcej…)

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

   23 września 2022  

  Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości. Ulica Pokrzywki przez wiele lat stanowiła część zasobów Spółdzielni i choć już nie należy do SM „Victoria” to jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców, będąc drogą dojazdową do budynków. Jest również drogą przejazdową łącząc ul. M. Dąbrowskiej i ul. Gen. Andersa, a zlokalizowane wzdłuż ulicy parkingi i miejsca postojowe służą przede wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni. Ponadto ul. Pokrzywki stanowi dogodny układ drogowy dla klientów firm wynajmujących lokale użytkowe w usytuowanych pawilonach np. będącego w naszych zasobach na os. Niepodległości 3 oraz pacjentów przychodni na os. Niepodległości 2 i innych obiektów użyteczności publicznej takich jak Szkoła Podstawowa nr 100 czy XXXVI Liceum Ogólnokształcące. Wyremontowana nawierzchnia ulicy i parkingów, sąsiadujących z zasobami SM „Victoria” wpłynie na wizerunek osiedla i stanie się doskonałym przykładem -w przypadku powodzenia projektu- dobrego współdziałania na szczeblu sąsiedzkim i obywatelskim. W tych trudnych czasach galopującej inflacji, rosnących kosztów utrzymania rodzin, drastycznego wzrostu cen nośników energii, każde środki finansowe, które można pozyskać bez obciążania dodatkowymi wydatkami mieszkańców naszych zasobów są bardzo istotne. Przedmiotowy projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia naszej Spółdzielni i powinno nam wszystkim zależeć, aby uzyskał jak największą liczbę głosów i został zrealizowany. Dlatego też zwracamy się do Państwa o głosowanie nad projektem ogólnomiejskim nr 33, apelujemy o liczny udział – losy projektu są w naszych rękach, a tylko nasze zaangażowanie może przyczynić się do realizacji tegoż projektu. Zatem prosimy, aby wśród 3 projektów ogólnomiejskich i 3 projektów dzielnicowych, na które Państwo będziecie oddawać swoje głosy, znalazł się PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 33. Głosować będzie można:

  • elektronicznie – poprzez platformę internetową budżet.krakow.pl
  • osobiście – poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie w określonych godzinach, np. - w filii Biblioteki Kraków nr 50 – os. Kościuszkowskie 5
                  - w siedzibie Rady Dzielnicy XVI – os. Kalinowe 4. Szczegóły na plakatach, platformie internetowej budżet.krakow.pl lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5.

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW – OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

   21 września 2022  

  Policja ostrzega szczególnie osoby starsze przed oszustami, którzy tak zwanymi metodami "na wnuczka" i "na policjanta" dokonują próby oszustwa. Przestępcy kontaktują się telefonicznie  podając się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę lub innego członka rodziny i proszą o przygotowanie pieniędzy ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli. W takich sytuacjach Policja prosi o  kontakt dzwoniąc na numer alarmowy nr 112 lub bezpośrednio do: - Komisariatu Policji VII tel. kont. 47 83 52 911 - os.Albertyńskie, Niepodległości, Kościuszkowskie  - Komisariatu Policji VIII tel. kont 47 83 52 910 - os. Kolorowe i Spółdzielcze (więcej…)

 • Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

   19 września 2022  

  Zarząd Spółdzielni w związku z pogorszeniem prognoz pogody na najbliższe dni – spadkiem temperatur zarówno w nocy jak i w ciągu dnia informuje, że wystąpił do MPEC o uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i  rozpoczęcie dostaw ciepła do budynków, które nastąpi począwszy od dnia 20.09.2022 r.  Instalacje c.o. będą włączane  przez MPEC z udziałem pracowników GKR. Pełny rozruch instalacji powinien nastąpić w terminie do 48 godzin. Ewentualne zauważone nieprawidłowości w pracy instalacji c.o. prosimy zgłaszać do GKR tel. 12 648-67-73.  

 • Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023.

   1 września 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023. Oferty prosimy składać w terminie do 22.09.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 648-51-83 lub e-mail: smvictoria@smvictoria.pl

 • Zasady oszczędnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania

   20 sierpnia 2022  

  Przypominamy  Państwu podstawowe zasady oszczędnego korzystania z energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania: (więcej…)

 • Kolejna podwyżka opłat MPEC-u za energię cieplną.

   27 lipca 2022  

  Zarząd SM ,,Victoria’’ informuje, że  z dniem 24 lipca 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wprowadza kolejną (piątą)  w tym roku zmianę taryfy za dostarczanie energii cieplnej do budynków mieszkalnych w Krakowie dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej. Od początku 2022 r. opłaty stałe (MW) wzrosły o 8,25%,  a w przypadku opłaty zmiennej (GJ) nastąpił wzrost o 9,25%.

 • Zmiana ceny ciepła od 01 lipca 2022 r.

   8 lipca 2022  

  W związku z dokonaną zmianą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie od 01 lipca 2022 r. ulegną zmianie ceny za zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania i cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej. Zmieniona taryfa dla PGE Energia Ciepła S.A. Odziała nr 1 w Krakowie skutkować będzie dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej ( grupy S1-WIP-e, S1-WGP, S1- WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 2,5%.

 • Informacja w sprawie paczkomatów w zasobach Spółdzielni.

   7 lipca 2022  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie uprzejmie informuje, iż dzięki podjętym działaniom polegającym na posadowieniu w zasobach kolejnych paczkomatów firm mi.in Allegro, InPost, DPD będzie generować dodatkowe przychody dla nieruchomości oraz dla mienia Spółdzielni, czyli wszystkich członków, które mają realny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub zwiększenie przychodów na Funduszu Remontowym. (więcej…)

 • Podziękowania dla Członków Spółdzielni.

   6 lipca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" dziękuję wszystkim Członkom Spółdzielni biorącym udział w głosowaniu uchwał na piśmie Walnego Zgromadzenia Członków SM w dniu 29.06.2022 r. Dziękujemy za  poświęcony czas  i zrozumienie obowiązujących przepisów w przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w innej formie niż tradycyjna. Zatwierdzone uchwały to wynik Państwa zaangażowania,  a dla Zarządu i pracowników Spółdzielni motywacja do dalszej pracy.

 • Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

   27 czerwca 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożył do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw obejmujące wszystkie budynki (lokale) pozostające w zasobach Spółdzielni. Dla budynków wielorodzinnych w/w deklaracje składa zarządca (Spółdzielnia) – deklaracje nie składają indywidualnie właściciele – dysponenci lokali.      

 • Informacja dla Mieszkańców os. Kolorowego i Spółdzielczego

   1 czerwca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zaprasza członków (mieszkańców) Spółdzielni z osiedla Kolorowego i Spółdzielczego na spotkanie informacyjne w sprawie omówienia m.in. przebiegu realizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w ramach programu „Ciepła woda użytkowa dla Krakowa”. Spotkanie z udziałem Zarządu oraz zaproszonych gości (m.in. projektanta i kierownika robót) odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29 w Krakowie.                                                         

 • Nowe stawki za wywóz śmieci od 1 lipca 2022 r.

   13 maja 2022  

  Zarząd Spółdzielni informuje, że na ostatniej sesji kwietniowej radni miasta Krakowa przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Opłata za wywóz odpadów segregowanych będzie wynosiła 27 zł za każdą osobę ( dotychczas 23 zł) dla nieruchomości mieszkalnych, a za odpady niesegregowane opłata wyniesie 54 zł od każdej osoby.

 • Przyjmowanie stron – dyżury Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

   10 maja 2022  

  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną kraju od dnia 16.05.2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd wznawiają  pełnienie dyżurów, a Pracownicy  przyjmowanie stron w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowe informacje w zakładce - Godziny pracy.

 • Apel do Mieszkańców zasobów SM „VICTORIA” w sprawie segregacji odpadów komunalnych!!!

   2 maja 2022  

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy zasobów  SM „VICTORIA” Zarząd SM „Victoria” zwraca się z prośbą o dokonywanie właściwej segregacji poprzez wrzucanie odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz minimalizowanie objętości np. butelek pet, opakowań wielomateriałowych poprzez zgniatanie oraz rozkładanie pudeł kartonowych, itp. (więcej…)

 • INFORMACJA O BUDOWIE WIAT ŚMIETNIKOWYCH NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

   8 kwietnia 2022  

  Zarząd informuje, że montaż altan śmietnikowych wynika z przyjętego w Spółdzielni selektywnego sposobu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwałami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa. Przyjęcie metody polegającej na segregacji odpadów wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców, które następnie odprowadzane są przez Spółdzielnię do Gminy. Realizacji tego celu służą właśnie powstające na terenie osiedli altany śmietnikowe funkcjonujące już w zasobach naszej Spółdzielni w 6 z 11 budynków wysokich. Dzięki temu segregacja odpadów jest sprawniejsza, bardziej przejrzysta i zapewniająca utrzymanie właściwych warunków sanitarnych. (więcej…)

 • Informacja o kolejnej podwyżce opłat za energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w Krakowie.

   8 kwietnia 2022  

  W 2022 roku opłata stała z zamówioną moc cieplną ( MW) oraz opłata zmienna – cena ciepła (GJ) była już podniesiona od 01.01.2022 r. i od 01.03.2022 r.

 • Informacja o zmianie systemu nadawania telewizji naziemnej i dopłat do dekoderów.

   28 marca 2022  

  Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, które jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia. Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego DVB-T2/HEVC przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni. Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje w wysokości 100 zł. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać np. bezpośrednio u sprzedawców sprzętu rtv. Zmiana systemu nadawania dla Krakowa nastąpi od 23 maja 2022 roku.

 • Budżet Obywatelski 2022

   28 marca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców naszych zasobów do wzięcia udziału w planowaniu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. (więcej…)

 • Program ciepłej wody użytkowej

   28 lutego 2022  

  Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC w SM „Victoria”. Zarząd przystąpił do realizacji uchwały nr 9/2015 z dnia 20.06.2015 r Walnego Zgromadzenia, a dotyczącej sukcesywnego wdrażania c.c.w.u. w zasobach mieszkalnych SM „Victoria” i zasad finansowania wykonania instalacji c.c.w.u. W nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 listopada 2015 r. Umowy o współpracy pomiędzy SM „Victoria”, a EDF Polska S.A. i MPEC S.A. w zakresie kompleksowego wdrażania programu c.w.u w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na lata 2016 – 2022; Zarząd uprzejmie informuje, że planowana na 2022 rok realizacja c.w.u. w budynkach: -  os. Kolorowe 4 -  os. Kolorowe 6 -  os. Kolorowe 45 -  os. Spółdzielcze 12 -  os. Spółdzielcze 13 [wpfilebase tag=file id=622 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=624 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=623 tpl=pdf /]

 • Informacje dot. remontów mieszkań

   11 lutego 2022  

  Informacja dotycząca przeprowadzenia remontu mieszkania. SM „Victoria” przypomina, że wszelkie prace remontowe prowadzone w mieszkaniach za wyjątkiem malowania i tapetowania winny odbywać się za zgodą Spółdzielni. (więcej…)

 • Karta Dużej Rodziny z wykorzystaniem w Spółdzielni.

   13 stycznia 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Victoria” informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR XLV/1197/20  z dnia 16.09.2020 r. zmienia się od dnia 01.11.2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00 zł na osobę. Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „ Karty Dużej Rodziny”. Warunkiem skorzystania z w/w obniżonej opłaty jest dostarczanie – wrzucanie do skrzynki pocztowej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii „ Kart Dużej Rodziny”  lub przesłanie scanu karty na adres – mail: sekretaiat@smvictoria.pl Upust będzie naliczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.  

 • Zmiana taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

   13 stycznia 2022  

  Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W okresie od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:  

  Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
  1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,39 4,74
  2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,80 6,26
   

 • Warunki dostępu do usług telekomunikacyjnych.

   12 stycznia 2022  

  Spółdzielnia w celu zawarcia umowy z każdym nowym zainteresowanym Operatorem Usług Telekomunikacyjnych, chcącym świadczyć usługi np. dostępu do Internetu oczekuje przedstawienia do akceptacji przez Zarząd Spółdzielni, opracowanych przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane projektów na doprowadzenie sieci z zewnątrz i poprowadzenie sieci wewnątrz w budynkach,  które nie będą kolidować z istniejącą i zabudowaną już infrastrukturą sieci telekomunikacyjnych jak i innymi instalacjami technicznymi  już istniejącymi wewnątrz każdego budynku wraz z uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa w tym dla budynków wpisanych do rejestru zabytków pozytywnych opinii konserwatora zabytków.

 • Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

   19 sierpnia 2020  

  Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) czerwcowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): „Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: „Art. 90a: W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90”. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani. Stanowisko zgodnie z w/w przepisami zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Ministerstwo Rozwoju w dniu 30 lipca 2020 r.  – wywiad:  

 • Sala posiedzeń do wynajęcia.

   9 października 2019  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 posiada w pawilonie handlowym (I piętro) do wynajęcia salę posiedzeń o pow. 60 m², wyposażoną w projektor multimedialny oraz możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.

 • „Drzewo Nowej Huty 2018” Topola Biała os. Niepodległości.

   12 grudnia 2018  

  W dniu 28 listopada 2018 r. na os. Niepodległości 14,  odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na okoliczność wygranego konkursu o tematyce „Drzewo Nowej Huty 2018” (więcej…)

 • 02.06.2018 r. Dzień Dziecka – piknik os. Niepodległości w Krakowie.

   31 maja 2018  

  Zarząd i  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 02.06.2018 r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. Zabawa plenerowa odbędzie się os. Niepodległości – plac zabaw między blokami 6 i 9 w godzinach od 10.00 do 15.00. W programie przewidziane są gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci. Dodatkowymi atrakcjami imprezy będą: dmuchana zjeżdżalnia, żywe maskotki,wata cukrowa gratis oraz grill.

 • Piknik z okazji Dnia Dziecka 03.06.2017 r.

   2 czerwca 2017  

  [wpfilebase tag=file id=917 tpl=pdf /] Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 03.06.2017 r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. (więcej…)

 • Piknik z okazji Dnia Dziecka 18.06.2016 r.

   14 czerwca 2016  

  [wpfilebase tag=file id=918 tpl=pdf /] Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 18.06.2016r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. (więcej…)

 • KONKURS „Podwórko NIVEA”

   10 maja 2016  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że z inicjatywy Rady Dzielnicy XVI - Bieńczyce zgłoszono Spółdzielnię do udziału w konkursie pod nazwą „Podwórko NIVEA”. Nagrodą w konkursie jest wybudowanie placu zabaw na 40 wybranych przez internautów lokalizacjach. (więcej…)

 • Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

   14 kwietnia 2016  

  W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” była jedną z największych spółdzielni na terenie miasta Krakowa i jedną z większych w Polsce.

  W 1990 roku w wyniku podziału powstały spółdzielnie: Victoria, Bieńczyce, Jutrzenka, Mistrzejowice, Mistrzejowice – Północ oraz pozostała część S.M. Hutnik. Podział ten, był następstwem zmian ustrojowych w Polsce, które nastąpiły po 1989 r., a które miały na celu zwiększenie aktywności i samodecydowania o własnych sprawach właścicieli budynków, nieruchomości, czy też osiedla, bezpośrednio przez członków spółdzielni.

  Z okazji 25 – lecia  samodzielnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”  w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Teatrze Ludowym,  Kraków  Nowa Huta odbył się uroczysty Jubileusz. W uroczystości tej udział wzięli Przedstawiciele: Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydent Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa,  Związków  Rewizyjnych, Zarządów  Dzielnic  VI i VIII Nowej - Huty, Prezesi Spółdzielni sąsiadujących, Partnerzy Wydarzeń - Współorganizatorzy oraz działacze społeczni Naszej Spółdzielni w tym : Przedstawiciele Rad Osiedli, Rady Nadzorczej  obecnej i poprzednich kadencji, byli członkowie Zarządu, byli i obecni pracownicy.  Na uroczystości zostały wręczone odznaki: „Za Zasługi dla Spółdzielczości” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz „Honoris Gratia” jak również wręczono Dyplomy Uznania dla najdłużej pracujących pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”. Uroczystość uświetnił koncert trzech tenorów: Leszek Świdziński, Jan Zakrzewski, Witold Wrona z  Orkiestrą Straussowską  „Obligato” pod dyr. Jerzego Sobeńko.  Bez udziału i wsparcia finansowego Partnerów Wydarzeń, Współorganizatorów  i Sponsorów z którymi Spółdzielnia współpracuje nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć w tym wymiarze. A byli to:

  sponsor

  Zakład Remontowo – Ślusarski - Pyzik Krzysztof ● Zakład Kominiarski - Sietner Andrzej ● Zakład Instalacyjno - Remontowy „Montaż”  w Krakowie ● Zakład Instalacyjno – budowlany „Hołda” w Krakowie ● Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Krakowie ● Firma „Atest Bud” Sp. Jawna ● Usługi Instalacyjne – Kozera Włodzimierz ● Firma Handlowo – Usługowa YANNKO ● Firma ATEST s.c. ● Spółdzielnia Rzemieślnicza PROBUD w Proszowicach ● Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” – os. Willowe w Krakowie ● Firma „Instal – Bud” ● Firma GB – SYSTEM Monika Gołębska  ● Zakład Usługowy Ogólnobudowlany – Aleksander Stec ● Zakład Budowlany KAMBUD ● Polmedical Sp z o.o.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” gratuluje wszystkim odznaczonym i dziękuje Partnerom Wydarzenia – Współorganizatorom i wszystkim przybyłym Gościom za udział i wsparcie w organizacji uroczystości.

 • Ogrody Nowej Huty – Koncepcja dla os. Niepodległości

   20 października 2015  

  [wpfilebase tag=file id=595 tpl=pdf /]

 • LABIRYNT – BABY JAGI

   15 maja 2015  

  Mieszkańcy osiedla Niepodległości chcą stworzyć labirynt z krzewów z domkiem Baby Jagi. Fundusze na realizację projektu Labirynt możemy uzyskać z Fundacji Aviva. Każdy może oddać jeden głos podając swojego maila. Z jednego komputera można wysłać tylko 10 głosów.

  (więcej…)

 • Labirynt dla Jasia i Małgosi

   24 kwietnia 2015  

  Grupa Mieszkańców os. Niepodległości w Krakowie chce w ramach pracy społecznej - wolontariatu stworzyć (zasadzić) labirynt dla dzieci. (więcej…)

 • Konkurs – Podwórko ” NIVEA” – Plac Zabaw

   2 kwietnia 2015  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że z inicjatywy Rady Dzielnicy XVI - Bieńczyce zgłoszono Spółdzielnię do udziału w konkursie pod nazwą "Podwórko NIVEA”. Nagrodą w  konkursie jest wybudowanie placu zabaw na 40 wybranych przez internautów lokalizacjach.

  (więcej…)

 • Festyn „Sportownia Seniorów”

   8 listopada 2014  

  Festyn "Sportownia Seniorów" odbędzie się w dniu 15.11.2014 - sobota, godz.12.00-15.00 os. Niepodległości (pomiędzy blokiem 15 i 8) Zapraszamy! (więcej…)

 • Piknik „Tajemniczy ogród”

   7 listopada 2014  

  Piknik "Tajemniczy ogród" odbędzie się w dniu 15.11.2014 r.  sobota  godz. 12.00-15.00 na os. Niepodległości (pomiędzy blokiem 15 i 8). Zapraszamy! (więcej…)